STIRI

Asociația P.A.V.E.L. anunță rezultatele proiectului “Centrul de Servicii și Resurse P.A.V.E.L. – Sprijin pentru copiii și tinerii cu diagnostic oncologic”
2024-06-26

PAVEL logo                        LOTO logo

Asociația P.A.V.E.L. – asociația părinților care au copii bolnavi de cancer, a derulat pe o perioadă de 10 luni începând cu 01.08.2023 proiectul de ajutor social “Centrul de Servicii și Resurse P.A.V.E.L. – Sprijin pentru copiii și tinerii cu diagnostic oncologic” finanțat de către Compania Națională “Loteria Română” S.A cu suma de 40.000 lei. Resursele financiare primite de la Compania Națională “Loteria Română” S.A au suplimentat efortul constant al specialiștilor P.A.V.E.L. din ultimii 28 de ani, pentru sprijinirea copiilor și a tinerilor cu diagnostic oncologic, precum și a părinții lor.

citeste stirea »
"Macii Roșii - Sărbătoarea verii la Asociația P.A.V.E.L." - 5 iulie 2024
2024-06-21

 Afis Macii Rosii

Dragi prieteni și colaboratori!

În prima săptămână a lunii iulie, tradiționalul eveniment de suflet al Asociației P.A.V.E.L. - "Macii Roșii - Sărbătoarea verii" va fi organizat de noi și de partenerii noștri pentru copiii, părinții și adulții internați în Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Alex. Trestioreanu” București.  Evenimentul va avea loc în curtea Institutului Oncologic București, în data de 5 iulie 2024, în intervalul  orar 17.00 - 21.00, și va include momente artistice pentru copii, părinți și adulți, ateliere de relaxare și divertisment, vom avea preparate culinare delicioase, sucuri naturale și multe alte surprize.

Invitaţii speciali ai evenimentului sunt copiii cu diagnostic oncologic şi părinţii acestora, aflaţi în evidența Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alex. Trestioreanu" şi a Institutului Clinic Fundeni.

citeste stirea »
Asociația P.A.V.E.L. anunță încheierea cu succes a proiectului „Acces la servicii sociale integrate pentru copiii cu cancer”
2024-02-02

   

Asociația P.A.V.E.L. anunță încheierea cu succes a proiectului

Acces la servicii sociale integrate pentru copiii cu cancer”

București, 30 ianuarie 2024 - Asociația P.A.V.E.L. – asociația părinților care au copii bolnavi de cancer, a derulat în cursul anului 2023, cu sprijin financiar din partea Fundației United Way România, al patrulea an al proiectului „Acces la servicii sociale integrate pentru copiii cu cancer”. Scopul proiectului a fost creșterea speranței de viață a pacienților cu cancer, copii și tineri, prin informare și prin oferirea unor servicii complexe socio-psiho-educaționale, complementare celor medicale. Accesibilitatea la serviciile medicale de bază a crescut, iar pacienții și însoțitorii lor și-au îmbunătățit capacitatea psihoemoțională de a face față bolii și problemelor pe care aceasta le implică.

Beneficiarii acestui proiect au fost 747 copii şi tineri diagnosticaţi cu o afecțiune oncologică, cu vârste cuprinse între 0 și 26 ani, pacienţi ai Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucureşti şi ai Institutului Clinic Fundeni (secţiile de oncopediatrie și hematologie pediatrică).

citeste stirea »
310 de copii și tineri și-au continuat școala, în ciuda spitalizării, datorită susținerii primite în cadrul proiectului Școala de Spital - Școala pentru toți
2022-02-13

Logo BRD           Logo PAVEL

Asociatia P.A.V.E.L. – asociația părinților care au copii bolnavi de cancer a asigurat, pentru 310 copii și adolescenți, accesul la educație pe durata spitalizării lor continue sau ambulatorie în 3 clinici oncologice din București, în cadrul proiectului Școala de Spital – Școala pentru Toți. În cadrul acestui program a fost de asemenea facilitată reintegrarea socială și educațională pentru 310 de copii/ adolescenți, care vor putea astfel continua/ reîncepe procesul educațional în școala de domiciliu. În plus, aproximativ 300  părinți/aparținători au fost susținuți și implicați în procesul continuu al educației copiilor și adolescenților cu cerințe educaționale speciale.

citeste stirea »
Vezi aici toate stirile »

Carta drepturilor copiilor in spital ; Carta beneficiarilor

CARTA DREPTURILOR COPIILOR IN SPITAL

 

La nivel european, exista deja adoptata “Carta drepturilor copiilor in spital” :  
1. Copiii vor fi admisi in spital numai daca tratamentul necesar nu poate fi oferit la domiciliu sau ambulatoriu.
2. Copiii vor avea dreptul in spital sa aiba parintii sau substitutii acestora alaturi tot timpul.
3. Cazarea va fi asigurata tuturor parintilor ce vor fi ajutati si incurajati sa isi insoteasca copii. Parintii nu ar trebui sa fie nevoiti sa suporte costuri aditionale sau sa sufere reduceri ale veniturilor. Pentru a putea participa in ingrijirea copilului, parintii ar trebui sa fie informati permanent si participarea lor activa ar trebui incurajata.
4. Copiii si parintii vor avea dreptul la informare conform cu varsta si puterea lor de intelegere. Trebuie luate masuri pentru evitarea stresului fizic si emotional.
5. Copiii si parintii au dreptul la participare in cunostinta de cauza la toate deciziile ce tin de tratament. Toti copii ar trebui sa fie protejati impotriva tratamentului sau investigatiilor care nu sunt necesare.
6. Copiii vor fi spitalizati impreuna cu alti copii care au aceleasi nevoi si nu vor fi spitalizati in saloane de adulti. Nu ar trebui sa existe nici o limita de varsta pentru vizitatorii copiilor din spital.
7. Copiii ar trebui sa aiba oportunitatea de a se juca, recreea si primi o educatie conform varstei si conditiei lor, intr-un spatiu echipat si cu personalul necesar pentru a le acoperi nevoile.
8. Personalul de specialitate va trebui sa aiba pregatirea necesara pentru a raspunde nevoilor fizice, emotionale si de dezvoltare ale copiilor si familiilor lor.
9. Continuitatea tratamentului ar trebui sa fie asigurata de echipa care se ocupa de copil.
10. Copiii vor fi tratati cu tact si cu intelegere, iar sfera lor privata va fi respectata.  


European Association for Children in Hospital (EACH) / traducere Asociatia P.A.V.E.L.

 

CARTA DREPTURILOR LA EDUCATIE A COPIILOR SI TINERILOR CU NEVOI SPECIALE

 

  1. Orice copil bolnav are dreptul la educaţie, fie la spital, fie la domiciliu;
  2. Obiectivul şcolarizării copiilor şi adolescenţilor bolnavi în spital este asigurarea continuităţii educaţiei pentru fiecare în parte, permiţându-le acestora să-şi menţină statutul de elev;
  3. Şcoala de spital creează o comunitate educativă pentru copiii şi adolescenţii internaţi şi normalizează viaţa lor de zi cu zi. Activităţile şcolare sunt organizate fie în grup (în sala de clasă), fie individual (la patul de spital) și ulterior la domiciliu;
  4. În cooperare cu şcoala lui de origine, predarea în spital sau la domiciliu trebuie să răspundă nevoilor şi capacităţilor copilului sau tânărului cu cerințe educaționale speciale;
  5. Mediul de învăţare trebuie să fie adaptat la nevoile concrete ale copiilor şi ale adolescenţilor bolnavi. Pentru a evita izolarea copiilor, vor fi folosite noile tehnologii de comunicare;
  6. Pentru predare vor fi folosite diferite metode şi resurse. Conţinutul predării depăşeşte programul de învăţământ strict formal şi cuprinde subiecte referitoare la nevoile specifice ale copilului sau ale adolescentului rezultate în urma bolii şi spitalizării;
  7. Profesorii sau educatorii care lucrează în spital sau la domiciliu trebuie să fie calificaţi şi motivaţi şi să beneficieze de o formare permanentă în domeniu;
  8. Profesorii sau educatorii de spital sunt membri deplini ai echipei multidisciplinare de îngrijire şi formează punţi de legătură între copilul sau adolescentul internat în spital şi şcoala lui de origine, legături cu societatea;
  9. Părinţii trebuie să fie informaţi despre dreptul copilului lor la învăţământ şi dreptul lui la un program educaţional diferenţiat. Aceştia vor fi recunoscuţi drept parteneri activi şi responsabili în procesul educativ;
  10. Integritatea copilului sau a adolescentului va fi respectată, inclusiv confidenţialitatea actului medical şi convingerile personale.

Acest document adoptat de către Adunarea Generală a HOPE (Organizaţia Europeană a Pedagogilor din Spitale), la Barcelona – 20 mai 2000, a fost preluat în majoritatea țărilor din Europa.

 

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

 

Capitolul I: Drepturi generale

Art. 1 Au dreptul la servicii sociale de informare şi consiliere, oferite de către Asociatia PAVEL/ Centrul de Resurse si Servicii PAVEL. Toţi cetăţenii români cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Art. 2 Cetăţenii altor state şi apatrizii, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiul Bucureşti, au dreptul la servicii sociale, în condiţiile legislaţiei române şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.

Art. 3 Serviciile sociale de informare şi consiliere se pot acorda la cerere sau în urma solicitarilor venite din partea cetăţenilor, altor reprezentanţi ai societăţii civile sau instituţiilor.

Art. 4 Toţi cetăţenii Municipiul Bucureşti au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţilor de acordare a serviciilor sociale de informare şi consiliere.

 

Capitolul II: Drepturi specifice

Art. 5 Beneficiarilor serviciilor sociale de informare şi consiliere li se vor respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de naştere, rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială.

Art. 6 Beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere li se va asigura păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite.

Art. 7 Beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere li se va asigura continuitatea serviciilor sociale furnizate, atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate şi resursele umane şi materiale ale asociaţiei permit acest lucru.

Art. 8 Beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere li se va garanta demnitatea şi intimitatea de-a lungul procesului de furnizare a serviciilor.

Art. 9 Beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere li se va respecta viaţa intimă pe tot parcursul procesului de furnizare al serviciilor sociale.

Art. 10 Beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere au dreptul să participe la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă acestea există.

Art. 11 Beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.

 

Capitolul III: Drepturi specifice ale beneficiarilor de servicii de informare

Art. 12 Beneficiarii serviciilor sociale de informare au dreptul la o informare corectă. Aceasta presupune ca:

a) profesioniştii trebuie să fie bine pregătiţi din punct de vedere profesional;
b) profesioniştii îşi vor adopta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile clientului (exprimarea va fi clară, concisă şi se vor evita termenii ştiinţifici);

c) profesioniştii vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema beneficiarului şi vor comunica ceea ce beneficiarul trebuie să ştie, nu cu ceea ce ar dori să audă.

Art. 13 Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare completă, constând în:
a) o abordare comprehensivă a problemei prin faptul că profesioniştii îşi vor construi relaţii cu alţi profesionişti din diverse domenii de activitate;

b) profesioniştii îi vor prezenta beneficiarului toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile.

Art. 14 Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare adaptată sau specifică, în funcţie de nevoile şi problemelor lor.

Art. 15 Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare au dreptul la o informare operativă, realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării de servicii.

Art. 16 Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare competentă, realizată de către mai mulţi profesionişti, în funcţie de competenţele acestora şi nevoile lor.

 

Capitolul IV: Drepturi specifice ale beneficiarilor de servicii de consiliere 

Art. 17 Relaţia de consiliere se bazează pe un contract, încheiat între părţi, în care sunt specificate drepturile şi obligaţiile acestora precum şi sancţiunile în cazul nerespectării contractului.

Art. 18 Beneficiarii de servicii sociale, oferite de către Asociaţia PAVEL, au dreptul la o relaţie de consiliere bazată pe nevoile şi dorinţele lor. Aceasta presupune ca:

a) profesionistul să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor şi problemelor beneficiarului:
b) profesionistul să aleagă strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă beneficiarul.

Art. 19 Beneficiarii de servicii sociale, oferite de către Asociatia PAVEL, au dreptul la o relaţie de consiliere neutră/imparţială. Astfel:

a) profesionistul nu va face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională, orientare politică sau sexuală şi venituri

b) profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude

c) profesionistul va evita transpunerea în starea emoţională a beneficiarului

d) profesionistul nu se va implica în relaţii suplimentare cu beneficiarul

e) profesionistul nu va folosi informaţiile obţinute în timpul consilierii în scop personal

f) profesionistul nu va influenţa beneficiarul în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă natură

g) beneficiarul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţilor de acţiune dorite, în urma prezentării opţiunilor de către profesionist

h) profesionistul nu va impune o decizie luată de către el beneficiarului

i) profesionistul va pune interesul beneficiarului mai presus de interesul său. 

 

Capitolul V: Obligaţiile beneficiarilor de servicii de informare şi consiliere

Art. 20 Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere au obligaţia de a respecta contractul încheiat cu Asociaţia PAVEL.

Art. 21 Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere au obligaţia de a furniza date corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, medicală şi economică.

Art. 22 Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere au obligaţia de a participa la procesul de planificare şi furnizare a serviciilor sociale.

Art. 23 Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere au obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.

 

Capitolul VI: Obligaţiile profesioniştilor care acordă servicii sociale de informare şi consiliere

Art. 24 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale de informare şi consiliere au obligaţia de a respecta standardele generale de calitate în acest domeniu.

Art. 25 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale de informare şi consiliere au obligaţia de a respecta codul etic al Asociaţiei PAVEL.

Art. 26 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale de informare şi consiliere au obligaţia de a respecta contractul încheiat între Asociaţie şi beneficiar.

Art. 27 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale de informare şi consiliere au obligaţia de a respecta prezenta cartă a drepturilor beneficiarilor.

 

 

Evenimente
  Iulie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
calendar evenimente
Ne gasesti:
DONATII

Puteti dona astfel:

- on line, puteti dona accesand link-ul:

sau prin

               

- directionand pana la 3,5 % din impozitul pe venit catre Asociatia P.A.V.E.L. (cu FORMULAR 230) pana la 25 mai 2024.
- directionand 20% din impozitul pe profit al unei companiei, impozit pe care il datoreaza Statului catre Asociatia P.A.V.E.L. (prin CONTRACT DE SPONSORIZARE)
- in conturile Asociatiei P.A.V.E.L., conturi afisate pe site-ul www.asociatiapavel.ro.
- prin voluntariat
- implicandu-va in proiectele sau campaniile sustinute de Asociatia P.A.V.E.L.

Click aici
Directionarea a 20% din impozitul pe profit

Directionarea a 20% din impozitul pe profit se face prin CONTRACT DE SPONSORIZARE intre companie si Asociatia P.A.V.E.L., pentru a sustine proiectele sau programele Asociatiei P.A.V.E.L. sau un copil sau tanar bolnav de cancer.
Avantaje:
1. Nu va costa nimic.
2. Companiile detin controlul fondurilor, transparenta.
3. Companiile pot influenta gestionarea fondurilor.
Ajutati Asociatia P.A.V.E.L. semnand un contract de sponsorizare trimestrial si astfel directionati 20% din impozitul pe profit datorat Statului catre copiii bolnavi de cancer din România.
Puteti decide cum pot fi investiti banii d-voastra! Puteti face diferenta! Aveti un cuvant de spus!

Click aici
Centru de Resurse si Servicii P.A.V.E.L.

Centrul de Resurse si Servicii P.A.V.E.L. a fost infiintat in anul 2007.

Obiectivul Centrului de Resurse si Servicii PAVEL il constituie ajutarea familiilor cu copii bolnavi de cancer, leucemie sau anemii grave, prin oferirea gratuita de servicii de informare, suport si consiliere psiho-sociala, terapie prin joc si arta, kinetoterapie si terapie Snoezellen, gazduirea gratuita a unui parinte cu sau fara copil - in perioada de tratament a copilului in Bucuresti, TelVerde (Cancer Helpline 0 800 800 421), organizarea de evenimente pentru copii si tineri in si in afara spitalelor,..

Click aici
Parteneri:
Sponsori: